Ľudom bez domova pomáhame iba ak im poskytneme DOMOV

RESOTY - resocializačná komunita Antona Srholca

Ubytovňa pre Ľudí bez domova

RESOcializačné komuniTY

Resocializačné komunity
 • Sme občianske združenie
 • pôsobíme od r. 1991
 • Našim cieľom je pomôcť človeku v núdzi
 • V súčasnej dobe sa venujeme iba mužom.
 • Rešpektujeme slobodu, ale učíme aj zmyslu pre povinnosti
 • Každý člen komunity má tri kľúče. Od izby, od chodby a od ulice.
 • Na izbe, vybavenej okrem iného chladničkou a televízorom bývajú maximálne traja muži.
 • Resocializácia je aj škola zodpovednosti za seba, za prostredie a za iných
 • Ubytovanie a stravu si platia kým je to možné v hodnote ceny dvoch škatuliek najlacnejších cigariet.
 • v súčasnosti z dôvodu postupnej rekonštrukcie priestorov tvorí komunitu 24 mužov.
 • • Od roku 2014 RESOTY spolupracuje s prof. MUDr. Vladimírom Krčmérym, DrSc.

 

Bezdomovectvo

BezdomovecZa obdobie nášho pôsobenia len cez tento náš stupeň resocializácie prešlo vyše 1100 mužov

 

 

Je to ohrozená vzorka. Asi sto ľudí sme doopatrovali.

 

 

Mladí sú povinní hľadať si prácu a starší, kým vládzu sa starajú o poriadok v dome a o bezkonfliktný chod našej zvláštnej komunity.

 

 

Pokračujeme v starostlivosti o mužov.

 

Sú to starci, postihnutí, invalidi, niektorí bývalí žobráci, väzni, prepustení pacienti, chlapci z detských domovov, neprispôsobiví, ktorí u nás majú dočasný domov, nízkoprahový hotel, teplé jedlo, posteľ, hygienu, oblečenie a spoločenstvo v komunite, ktorá ich nesie a chráni.

 

 

Učíme a podporujeme budovanie štruktúr, kde sa človek zaradí a spolupracuje na zlepšení svojej prekérnej situácie.

Copyright © RESOTY - Resocializačná komunita Antona Srholca | Webdesign: JP Design