Ľudom bez domova pomáhame iba ak im poskytneme DOMOV

RESOTY - resocializačná komunita Antona Srholca

Ubytovňa pre Ľudí bez domova

 

Podporte násĎakujeme všetkým priateľom a dobrodincom za doterajšiu pomoc a podporu.:

 

Veľmi si ju vážime. Vďaka Vašej štedrosti v predvianočnom období máme pre najbližšie obdobie dostatok všetkých materiálnych vecí.

 

Finančne nás môžete podporiť na čísle účtu:

 

SK52 0200 0000 0001 3273 7012

 

údaje o prijímateľovi:

 

Názov: RESOTY - Resocializačná komunita Antona Srholca

Adresa: Pri Trati 13, 82106 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 17313457

BIC: SUBASKBX

 

POĎAKOVANIE

Ďakujeme Vám. Uvedomujeme si, že človek sám nič nezmôže. Žasneme nad tým, koľko štedrosti, veľkodušnosti a ochoty pomáhať je v srdciach našich ľudí. Vy, naši priatelia, sympatizanti a dobrodinci nás držíte nad vodou.

 

Vyslovujeme Vám úprimné poďakovanie za účasť na tomto diele.

 

Želáme Vám veľa úspechov vo Vašom osobnom i spoločenskom živote, veľa lásky a to hlavné, aby Vám nikdy nechýbalo.

 

Copyright © RESOTY - Resocializačná komunita Antona Srholca | Webdesign: JP Design